Welkom!

Het kermiscomité van de Kermis in Herten heet u welkom! Jaren geleden hebben een aantal ondernemers zich samengepakt om de kermis in Herten weer nieuw leven in te blazen. Dit met succes! Al jaren is de Hertense Kermis een begrip in de voormalig kerkdorpen Herten, Merum en Ool en ver daarbuiten. Er zijn verschillende activiteiten gedurende de kermisdagen óp en rond de kermis. Samen gebonden met het vervoer van het kermistreintje dat u naar alle feestlocaties brengt!

Het jaar 2019 is een bewogen jaar. De Gemeente Roermond heeft aangegeven de kermissen enkel nog financieel te willen ondersteunen en niet meer te willen ondersteunen. Wij als kermiscomité willen het niet laten gebeuren dat de kermis daardoor verloren gaat, maar hebben ons wel af moeten vragen of de kermis nog wel levensvatbaar is. Met de hulp van enkele enthousiaste mensen en kermisexploitanten zijn we van mening dat we dit in ieder geval een jaar willen proberen. In een dorp als Herten, dat de afgelopen jaren sterk gegroeid is, is het belangrijk dat men elkaar ontmoet en leert kennen.

Wij zijn hard op zoek naar mensen die ons willen helpen met een aantal activiteiten gedurende de kermis. Dat kan zijn het bijhouden van de sociale media van de kermis tot het meedenken en organiseren. Wil jij de kermis niet verloren zien gaan? Meld je dan bij ons via info@kermisherten.nl. We zien je graag!!

Café de Schuur

Café Hendrikx

Café Kanters

Café Aod Maerum